سه حرکت موثر برای کوچک کردن شکمروی زمین دراز بکشید و دستهایتان را مستقیم
بالا بگیرید بطوریکه انگار یک مبل و جسم سنگین
دیگر را از زمین بلند کرده ایدبرای اینکه سایز شکم شما کاهش یابد ، چربیهایی
که آن را پوشانده اند نیز باید کاهش پیدا کنند
و از آنجایی که هیچ رژیمی نمی تواند فقط چربی
های شکم را آب کند و روی سایر نقاط بدن تاثیر
نگذارد ، برای سوزاندن این چربیها باید ورزش
کنید . البته میزان توانایی شما برای سوزاندن
چربی ها بوسیله ورزش کردن به ژنتیک بدن شما هم
بستگی دارد.دستورالعمل :

_ هر هفته حداقل سه بار شنا کنید .

این ورزش بسیاری از ماهیچه ها را درگیر می کند
و چربی ها را می سوزاند._ روی زمین دراز بکشید ، پاهایتان را خم کنید
و بالا بیاورید بطوریکه پاهایتان کاملا" راحت
باشند. دستهایتان را بصورت ضربدر روی سینه تان
بگذارید بطوریکه انگشتهای دستتان به راحتی
شانه های شما را لمس کند . سعی کنید سر و گردن
و قسمت بالای بدنتان را از زمین بلند کنید
بطوریکه بدن شما و زمین زاویه ۳۰ درجه بسازند
، چند ثانیه صبر کنید و دوباره به حالت اول
بازگردید و این تمرین باعث کشیده شدن عضلات
شکم شما می شود. این تمرین را در سه ست دوازده
تایی انجام دهید ._ روی زمین دراز بکشید و دستهایتان را مستقیم
بالا بگیرید بطوریکه انگار یک مبل و جسم سنگین
دیگر را از زمین بلند کرده اید . پاهایتان را
از روی زمین بلند کنید و زانوهایتان را کمی خم
کنید .پشتتان را به زمین فشار بدهید و عضلات
شکمتان را هم بطور همزمان منقبض کنید. حالا
باسنتان را از روی زمین بلند کنید و بعد
دوباره به آرامی روی زمین بگذارید . این نرمش
را در سه ست دوازده تایی انجام دهید._ به پهلوی راست دراز بکشید . سپس آرنج
راستتان را زیر شانه راستتان قرار دهید
بطوریکه سر و گردن و قسمت بالای بدنتان از
زمین بلند شوند. دست چپتان را روی ران پای
چپتان بگذارید . حالا عضلات شکمتان را منقبض
کنید و سعی کنید باسن و پای راستتان را تا
آنجایی که می توانید از زمین بلند کنید. تا
زمانیکه خسته شوید همین حالت را حفظ کنید .
این تمرین را سه بار برای هر طرف تکرار کنید.

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید