سنجش شخصیت شما با چند سوال ساده حتما بخوانید

سنجش شخصیت شما با چند سوال ساده حتما بخوانید
 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید
 

سوال ها:
 
1. دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می کنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود
 
2. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث
 
3. فرض کنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید . یکی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو . هر دو در باز هستند . کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می دارید ؟
 
4. رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید . قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید
 
5. دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟
 
6. در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟
 قهوه‌ای، سیاه یا سفید
 
7. توفانی در راه است . کدامیک را انتخاب می کنید: یک اسب یا یک خانه ؟

 

پاسخ ها:

1.    آبی تیره : شخصیت پیچیده
 سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 
2.    دایره : سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
 مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یک دنده و لجباز
(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 
3.    بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 
4.    این سئوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می کند.
 آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج

 
5.    میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 
6.    قهوه ایی : فروتن و خاکی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سرکش، هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 
7.    این سئوال , الویتهای شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان
/ 1 نظر / 17 بازدید
کارولینا

خوشم اومد [گل]