تفاوت عادت غذایی بین مرد و زن

 

 

در یک بررسی علمی بر روی گروه بزرگی از مردان و زنان آمریکایی معلوم شد که روی هم رفته عادت غذایی آنها تفاوت چشمگیری دارد وبا وجودی که درصد بالایی از آنها در یک خانواده و با هم زندگی میکنند ولی گرایش غذایی آنها به هر دلیلی متفاوت است.

 

به طور کلی مردان به خوردن گوشت قرمز و گوشت مرغ علاقمندند و خانمها به مصرف سبزی و میوه عادت دارند. در این بررسی که حدود 9 هزار زن و 6 هزار مرد در آن شرکت داشتهاند، معلوم شد که مردان از خوردن گوشتهای مختلف و غذاهای دریایی بیشتر لذت میبرند و به هر طریقی سعی میکنند که در منزل و یا در خارج از منزل از این دسته غذاها استفاده کنند.

 

در حالی که خانمها ترجیح میدهند که رژیم غذایی آنها حاوی مقدار کافی سبزی و میوه بهویژه هویج و گوجه فرنگی و میوههای پررنگ مانند توت فرنگی باشد. در ضمن خانمها بیشتر از آقایان به مصرف دانههای روغنی مانند پسته و بادام و گردو و بادامزمینی گرایش دارند. آن دسته از مردانی که در رژیم غذایی خود سبزی منظور میدارند، مارچوبه و کلم دلمهای را انتخاب میکنند.

 

در این بررسی همچنین معلوم شد که در چگونگی تهیه و مصرف همبرگر هم اختلاف سلیقهای بین مرد و زن وجود دارد و آن اینکه خانمها همیشه ترجیح میدهند از گوشت تازه برای تهیه همبرگر استفاده کنند در حالی که مردان گوشت یخ زده را انتخاب میکنند و مایل نیستند که گوشت زیاد پخته شود.

 

این بررسی اگرچه به ظاهر نتایج مهمی را بیان نمیکند، ولی از نظر پزشکی و بهداشتی اهمیت خاصی دارد، زیرا عادت غذایی و روشهای مصرف غذا در شخص میتواند بیانگر چند و چون سلامتی و بهزیستی باشد و با تغییراتی در آن و دوری از عوامل خطرناک و بیماریزا مانند مصرف گوشت کوبیده خام و یا نیمپز میتوان کیفیت سلامتی را افزایش داد.

 

تفاوت عادات غذایی و گرایش به غذاهای مخصوص در بین مرد و زن آن هم در یک خانواده ممکن است ریشه در عادات غذایی کودکی و خانوادههای مرد و زن قبل از ازدواج داشته باشد. در ضمن عادات غذایی مذهبی، منطقهای و عقیدتی هم میتواند چنین تفاوتهایی را به وجود آورد.

 

مثلاٌ خانمی که در هند متولد شده است به خام خوری و سبزی خوردن عادت دارد وقتی با مردی آمریکایی که از بدو کودکی به گوشتخوری عادت کرده ازدواج میکند هر قدر این دو نفر تلاش کنند از نظر عادت غذایی به هم نزدیک شوند امکانپذیر نخواهد بود و برای همیشه این تفاوتها وجود خواهند داشت مگر اینکه فرزندان این خانواده به تدریج با قبول بعضی از عادات غذایی والدین خود و رد کردن برخی دیگر از آنها بتوانند این تفاوتها را از بین ببرند.

/ 0 نظر / 9 بازدید