تاریخچه مکه از آغاز تا به امروز به روایت تصویر


حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل اولین بار خانه کعبه را بنا نهادند. با جاری شدن چشمه زمزم کم کم قبایلی جذب این ناحیه شده و در اطراف خانه کعبه ساکن شدند.
 

نقاشی در سال ۱۷۲۱ میلادی

 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نقاشی در سال ۱۸۵۰ میلادی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


تصویری از مکه در سال ۱۸8۰ میلادی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سیل مکه در سال 1941 میلادی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مکه در سال 1951میلادی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مکه در سال 1960میلادی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نماهایی از کعبه مکرمه در حال حاضر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نمایی از داخل کعبه معظمه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


و این هم طرح توسعه مکه که قرار است تا سال ٢٠١٢ آماده شود و پذیرای 2 میلیون زائر باشد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

/ 0 نظر / 9 بازدید