با 7 سوال ساده شخصیت خود را کشف کنید !

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می‌کنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2- کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض کنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید.

یکی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند.

کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

 

5- دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است. کدامیک را انتخاب می‌کنید: یک اسب یا یک خانه؟

 

 

و اما پاسخ‌ها:

 

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درک

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

2- دایره : سعی می‌کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یک دنده و لجباز

(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌کند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

5- میزان ارتفاعی که انتخاب می‌کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاکی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سرکش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشکلات را تعیین می‌کند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان 

/ 1 نظر / 5 بازدید
صهیب

آخ چقد خندیدیم