یک تئوری روانشناسی وجود داره به نام گشتالت که می‌گه: یک تصویر را می شه از جنبه های مختلف دید از جنبه های مختلف تفسیر کرد.در واقع فقط یک تفسیر درست نیست که از یک مساله وجود داره.تصاویر زیر دیروز به دستم رسید اما مطمئن نیستم که این تصاویر رو هم بشه به قانون گشتالت نسبت داد! اما تصاویر جالبی هستند. تصاویری که با چرخوندن اونها تصویر دیگه‌ای حاصل میشه...